provincie groningenleaderleader

Speel- en ontmoetingsplein

Het vernieuwde schoolplein maakt niet alleen de school aantrekkelijker, maar zal ook een maatschappelijke functie vervullen. Door het plein openbaar en dus na schooltijd vrij toegankelijk te maken, hebben de kinderen uit het dorp een plek waar zij kunnen spelen na schooltijd. Waar zij kunnen bewegen en samenkomen. Zowel voor de wijk als voor de school zou een verbetering van het plein een aanwinst zijn.
 
Met het speel- en ontmoetingsplein worden de volgende doelstellingen gerealiseerd:
- bieden van een uitdagende speelgelegenheid aan de jeugd
- bevordering van de sociale cohesie in de wijk
- bevordering van concentratie bij leerlingen door ze te laten spelen op een (groen)speelplein
- terugdringen van overgewicht bij jongeren
 
Deze link verwijst u naar het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU: