Verlofaanvragen

 

Bij het maken van plannen voor vakantie en uitstapjes dient u rekening te houden met het vakantierooster. Slechts in bijzondere gevallen kan buiten de normale schoolvakanties om verlof gegeven worden.

Aanvragen voor bijzonder verlof dienen in  principe binnen 8 weken schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd. Er zijn echter situaties waarin dit niet mogelijk is, in overleg met de directeur wordt dan naar een oplossing gezocht.

In de leerplichtwet zijn duidelijke regels met betrekking tot het vakantieverlof vermeld:

Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:

-Verhuizing: max. 1 dag
-Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: max. 1 dag, buiten de woonplaats: max. 2 dagen
- 12,5 -, 25- ,40- , 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag
- 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag
-Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad : periode in overleg met de directeur;
-Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: max. 4 dagen
-Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: max. 2 dagen
-Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: max. 1 dag
-Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.

Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan eventueel verleend worden in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers van het kind. Dit verlof mag éénmaal per jaar voor maximaal 10 dagen worden gegeven. Voorts mag het verlof niet plaatsvinden in de eerste lesweken van het schooljaar.

Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Dit is alleen mogelijk bij omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie.