Schooltijden

SWBS Pork werkt met een continurooster.

Schooltijden Leeuwerik - Mees - Reiger en Specht:

Maandag t/m vrijdag  :       8.30 uur - 13.55 uur

Schooltijden Zanglijster, Winterkoning, Vink, Ekster en Havik:

Maandag t/m vrijdag : 8.30 uur - 14.00 uur

DE INLOOP OP SCHOOL IS VANAF 8.15 UUR