Ouderportaal Parnassys

Ouders krijgen via de school een inlogcode voor het Ouderportaal van Parnassys. Via dit portaal heeft u inzage in de gegevens die wij van uw kind(eren) en u hebben vastgelegd. Hierbij gaat het niet alleen om de administratieve gegevens maar ziet u ook hoe uw zoon of dochter het doet op school. Zijn/haar cijfers en cito resultaen zijn zichtbaar voor u. Ook de gespreksnotities die we maken naar aanleiding van gesprekken met u als ouders kunt u inzien. Dit alles om zo goed mogelijk te kunnen werken aan de ontwikkeling van uw kind(eren)