Schoollogopedie

In de gemeente Vlagtwedde is mevrouw  Marleen Wiersma aangesteld als logopediste. In het begin van het schooljaar worden alle nieuwe kleuters bekeken. Aan de hand van deze screening wordt bekeken welke kinderen voor behandeling in aanmerking komen. 

Dit kunnen kinderen zijn met een spraakstoornis, bijvoorbeeld stotteren, maar ook kinderen met een grote achterstand in de taalontwikkeling. 
In verband met de ruimte en tijd zullen alleen kleuters door de logopediste worden behandeld. Oudere kinderen waarbij zich problemen voordoen zullen in de meeste gevallen worden doorverwezen naar een privé logopedist(e).