GGD

Gedurende de schoolloopbaan van uw kind vindt er een aantal keren een onderzoek plaats door de schoolverpleegkundige. Het onderzoek richt zich met name op gehoor en gezichtsvermogen  en lengte en gewicht. Indien ouders dit wensen kunnen zij een gesprek aanvragen met de schoolverpleegkundige.

Centrum voor Jeugd en Gezin
In het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen ouders, opvoeders, jongeren en kinderen terecht voor informatie, advies of een gesprek over opgroeien en opvoeden. Het centrum is gevestigd in het gebouw van het kindcentrum aan de Nederveen Cappelstraat. Het centrum  is op verschillende manieren te bereiken:

Via het gratis telefoonnummer 0800-0200997
Via e-mail: info@cjgv.nl
Via de website: www.cvjg.nl