Tamariki

TSO en BSO PURK en CLUB PORK

Voorschoolse opvang en naschoolse opvang wordt in het schoolgebouw geregeld in samenwerking met Tamariki. Hier zijn kosten aan verbonden. Opvang is tevens mogelijk op vrije dagen en in de schoolvakanties.

In ons kindcentrum staat het kind (echt) centraal door in het ontwikkelproces en het welbevinden het kind ook daadwerkelijk te betrekken. Met een positieve benadering heten we ieder kind welkom. De basis van onze opvang is een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle omgeving.

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar heten we graag welkom op de peutergroep PURK. De peutertjes kunnen hier heerlijk komen spelen, zingen, knutselen, leren en nog veel meer! De kleuteropvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8.30-14.00 uur.

Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn welkom bij de voorschoolse opvang, CLUB PORK, vanaf 7.00 uur (op aanvraag vanaf 6.30 uur) tot 8.30 uur, en vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur (op aanvraag tot 18.30 uur) We ontbijten samen en ontspannen, nog even wakker worden zodat we weer hard aan het werk kunnen op school. Ook na schooltijd en in de vakanties staat CLUB PORK klaar met drinken en fruit, sport en spel, ontspanning, huiselijke gezelligheid en een luisterend oor.

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden? 

Tamariki is bereikbaar op telefoonnummer : 0591 724110.