Peuterspeelzaal

Het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Vlagtwedde biedt optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Een peuterspeelzaal heeft  tot taak de brede ontwikkeling van de peuters te stimuleren en ieder kind op methodische wijze te volgen in zijn ontwikkeling. Voor kinderen betekent een bezoek aan de peuterspeelzaal dat zij spelend op een veilige manier de wereld mogen ontdekken (spelen met verschillende materialen, contact met andere kinderen) en daarin liefdevol begeleid worden door onze leidsters.

We werken met de methode Piramide, een taalstimuleringsprogramma dat werkt met speelse thema’s om de woordenschat en spraakontwikkeling  te ondersteunen.

Er is op verschillende locaties al een nauwe samenwerking met de scholen middels gezamenlijk overleg, deelname van de peuters aan activiteiten van groep 1 en 2 en het gebruik van een doorstroomprotocol.  In de toekomst hopen we met alle scholen deze samenwerking te hebben gerealiseerd.

Inschrijven voor de peuterspeelzaal kan rechtstreeks via www.rzijn.nu of u belt met 0599-582417, Monique Wessels, peuteradministratie.