Missie & Visie

Missie
Pork is een  samenwerkingsbasisschool, dat wil zeggen dat kinderen met verschillende achtergronden samen komen ook het personeel denkt en handelt vanuit verschillende levensbeschouwingen. We leren kinderen respectvol om te gaan met elkaars verschillen en  overeenkomsten. Daarbij gaan wij uit van wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt.

Visie
Wij zien de ontwikkeling van steeds meer mensen die niet bij een kerk horen, maar het wel wenselijk vinden dat hun kinderen kennis kunnen nemen van de diverse levensbeschouwelijke richtingen en het ook belangrijk vinden dat hun kind een eigen levensvisie ontwikkelt.

Dit zien wij als onze taak: aan de kinderen meegeven dat denken en praten over je innerlijke drijfveren heel prettig is; dat je als mens meer kunt betekenen voor de wereld en dat geloof, hoop en liefde nooit aan kracht kunnen inboeten.

Wij kijken naar onze school als naar een boom: we zien onderaan de wortels, van waaruit de boom kan groeien. De voedingsbodem is de cultuur en het gezin waaruit een kind komt. Aan de boom groeien de takken, de verschillende vormen waarin ons levensbeschouwelijke onderwijs gestalte krijgt. Aan de takken groeien de blaadjes, de kleurrijke veelzijdigheid van de activiteiten die wij met de kinderen doen. Bovenin de  boom groeit een nieuwe tak: het individuele kind, dat na het brede aanbod op onze school een eigen weg in het leven kan kiezen: "Dit denk ik!"

In de hal van onze school hangt een visuele versie van deze visie.