Kennismakingsgesprek en inschrijving

Het basisonderwijs is bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Een kind mag naar school zodra het 4 jaar oud is.

Met ouders die voor het eerst kinderen bij ons aanmelden wordt een kennismakingsgesprek gehouden. Wij informeren dan de ouders over de gang van zaken, beantwoorden vragen en wij laten de school zien. Ook maken wij een afspraak wanneer het kind voor het eerst naar school gaat. 

Mocht u een kennismakingsgesprek willen, dan kunt u contact opnemen met de directeur via telefoonnummer: 0599-582647

De kinderen mogen 4 ochtenden bij wijze van gewenning komen meedraaien. Voorafgaand aan de kijkochtenden is er een intakegesprek met de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van het kind.

Na de kijkperiode is er een gesprek met de leerkracht. Bij twijfel kan worden gekozen voor een verlengde gewenningsperiode. Mocht blijken dat onze school niet de juiste school voor uw kind is dan zal dat na deze extra kijkochtenden worden besproken.

De definitieve inschrijving gebeurt na het gesprek over het verloop van de kijkperiode. Plaatsing van kinderen die van een andere basisschool komen. Voor kinderen die van een andere basisschool komen wordt met de ouders een kennismakingsgesprek gehouden.

Na dit gesprek zal de directeur contact opnemen met de school van herkomst.

Dit contact heeft een aantal doelen:

  • collega school op de hoogte brengen
  • informatie inwinnen over het kind
  • reden van schoolverandering

Vervolgens zal er met de ouders een intake gesprek worden gevoerd waarin ook bovenstaande zaken aan de orde komen.

Na het contact met de andere school en de ouders kunnen de kinderen nog een dag of een dagdeel meedraaien. De definitieve inschrijving kan pas plaatsvinden als het kind op de vorige school is uitgeschreven. In de volgende gevallen kan het voorkomen dat we een kind niet bij ons op school kunnen plaatsen:

Het kind heeft een dermate ernstige leer- en ontwikkelingsachterstand dat wij niet de juiste zorg kunnen bieden (zie ook grenzen aan de zorg)

  • de groepsgrootte, het totaal aantal leerlingen in de groep.
  • ouders/verzorgers kunnen niet de
  • grondbeginselen van onze samenwerkingsschool onderschrijven.