Identiteit

Wat is identiteit?
Onder ‘identiteit’ wordt het inspirerende en bindende element verstaan tussen overtuiging en handelen. Daarbij gaat het op onze school om de volgende aspecten:

het omgaan met elkaar
het pedagogisch handelen
het onderwijs
omgaan met levensbeschouwing