Geloof

Pork is een samenwerkingsbasisschool, dat wil zeggen dat kinderen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden samen komen en ook het personeel denkt en handelt vanuit verschillende levensbeschouwingen. Pork is geen openbare of een christelijke school maar een school met een algemeen bijzondere grondslag.

Een levensbeschouwing is een wijze waarop je tegen het leven aankijkt en wat voor jou het de moeite waard maakt om te leven, de verschillende geloven vallen hier onder maar ook iemand die bewust niet gelooft heeft een vorm van levensbeschouwing.

Binnen ons onderwijs wordt er dan ook relatief veel aandacht besteed aan deze levensbeschouwingen. In de klas is dat vooral het eerste half uurtje van de dag, wat wij dan ook hebben genoemd: levensbeschouwelijke vorming. Vanuit verschillende invalshoeken komen zaken als geloof, vriendschap, trouw, macht, liefde en geluk aan de orde.

De leerkrachten "maken" de school voor een groot deel. We vinden het vanzelfsprekend dat we opvoedkundig en onderwijskundig ons uiterste best doen. We vinden ook dat daar voor onze school een levensbeschouwelijke dimensie bij komt.

Ieder kind zal zijn of haar achtergrond moeten kunnen herkennen maar ook respect moeten kunnen opbrengen voor die van een ander.

De rol van de werkgroep Levensbeschouwelijke Vorming

De werkgroep bestaat uit een aantal ouders en leerkrachten, liefst met een vertegenwoordiging van alle levensbeschouwelijke richtingen.

De werkgroep helpt mee met de organisatie van de vieringen, zoals het kerstfeest, de palmpasenoptocht en de goede doelenacties.
De werkgroep denkt mee over alle aspecten die met identiteit en levensbeschouwing te maken hebben. Te denken valt aan activiteiten voor de kinderen tijdens een schooljaar, de inhoud en de vorm van het onderwijsaanbod, en de communicatie met de ouders.