Over ons

De informatie van onze website is bestemd voor iedereen die graag wil weten wat de uitgangspunten van onze school zijn.
 
Tevens krijgt u informatie over allerlei praktische zaken, zoals schooltijden, namen en adressen.
 
Deze website is o.a. bestemd voor ouders die op het punt staan een schoolkeuze voor hun kind(eren) te maken. De keuze moet met zorg gebeuren, wij hopen dat deze informatie een positieve bijdrage kan leveren bij het maken van deze keuze.
 
Pork is een samenwerkingsbasisschool, dat wil zeggen dat kinderen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden samen komen en ook het personeel denkt en handelt vanuit verschillende levensbeschouwingen. Pork is geen openbare of een christelijke school maar een school met een algemeen bijzondere grondslag.
 
Een levensbeschouwing is een wijze waarop je tegen het leven aankijkt en wat voor jou het de moeite waard maakt om te leven, de verschillende geloven vallen hier onder maar ook iemand die bewust niet gelooft heeft een vorm van levensbeschouwing. 

Binnen ons onderwijs wordt er dan ook relatief veel aandacht besteed aan deze levensbeschouwingen. In de klas is dat vooral het eerste half uurtje van de dag, wat wij dan ook hebben genoemd: levensbeschouwelijke vorming. Vanuit verschillende invalshoeken komen zaken als geloof, vriendschap, trouw, macht, liefde en geluk aan de orde.
 
De leerkrachten "maken" de school voor een groot deel. We vinden het vanzelfsprekend dat we opvoedkundig en onderwijskundig ons uiterste best doen. We vinden ook dat daar voor onze school een levensbeschouwelijke dimensie bij komt. Ieder kind zal zijn of haar achtergrond moeten kunnen herkennen maar ook respect moeten kunnen opbrengen voor die van een ander. Bestuurlijk hebben wij als samenwerkingsschool een goed onderkomen gevonden bij de stichting Primenius.
 
Een van de eerste vragen die u wellicht stelt is: "Wat betekent nu de naam "Pork"
 
Oorspronkelijk was onze school een kleuterschool met de naam "Pork". In de streektaal is een 'pork' een klein kind (kleuter). In 1985 is de kleuterschool overgegaan in de basisschool. De naam is echter hetzelfde gebleven. "Pork" is een samenwerkingsbasisschool, een school waarin kinderen, leerkrachten en ouders met verschillende geloven en levensbeschouwingen onder één dak zijn samengebracht.
 
Onze school valt dan ook onder het bijzonder basisonderwijs.