Werkgroep levenbeschouwelijke vorming

De werkgroep levensbeschouwelijke vorming (l.b.v.) bestaat uit ouders en leerkrachten en probeert richting en vorm te geven aan het vormingsgebied levensbeschouwelijke vorming. Er wordt gepraat over de projectonderwerpen, geholpen bij  bepaalde activiteiten bijv. kerstviering en  er worden contacten met kerken gelegd. De werkgroep levensbeschouwelijke vorming heeft misschien niet direct een zichtbare rol in de school, toch zijn ze onmisbaar en achter de schermen nadrukkelijk aanwezig om ervoor te zorgen  dat er in de samenwerkingsbasisschool "Pork" bewust wordt omgegaan met levensbeschouwelijke vorming