Schoolbestuur

Onze school valt  sinds 1 januari 2011  onder het bestuur van de Stichting Primenius. Onder deze Stichting vallen 20 scholen waarvan 18 rooms katholieke basisscholen en 2 scholen met een algemeen bijzondere signatuur. Bij deze 2 scholen hoort ook onze samenwerkingsbasisschool.
Primenius staat voor eigentijds onderwijs en opvoeding op basis van de katholieke identiteit. Binnen de Stichting ondersteunen school en ouders elkaar om de ontwikkeling van de school en kinderen te bevorderen. De gedeelde opvoedings-vormingsdoelen zijn daarbij het uitgangspunt.
De professionele verantwoordelijkheidslijn is als volgt:

Team-directeur-College van Bestuur-Raad van Toezicht.