Oudervereniging

Ouders, verzorgers waarvan hun kind(eren) is (zijn)  ingeschreven als leerling aan onze school kunnen lid zijn van de oudervereniging mits zij de grondslag van de school onderschrijven en dit op het inschrijfformulier hebben aangegeven. Het doel van de vereniging is de samenwerking tussen de ouders, de schoolcommissie en het personeel met betrekking tot de school te bevorderen. Zij tracht dit te doen door het geven van schriftelijke informatie, het houden van ouderavonden, het instellen van werkgroepen en de betrokkenheid van de ouders binnen deze werkgroepen te bevorderen.
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit  7 leden. Ouders kunnen zich op de jaarvergadering van de oudervereniging verkiesbaar stellen als kandidaat voor het bestuur.