Medezeggenschapsraad

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit twee geledingen:

1)     vertegenwoordiging van de ouders (3)
2)     vertegenwoordiging van de leerkrachten(3)

Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. Deze raad overlegt met de schoolcommissie en met de directie over belangrijke schoolzaken zoals bijv.
•    besteding van geld en gebouw
•    vaststelling van vakanties en vrije dagen
•    de manier waarop men ouders wil laten meehelpen
•    het maken van een formatieplan

De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten.
1. adviesrecht
2. instemmingsrecht

Het schoolbestuur en de directie moeten over bepaalde zaken advies vragen over hun plannen  met de school. Voor andere zaken kan een instemmingsrecht gelden. Dit alles staat vastgelegd in het medezeggenschapsraadreglement.

Twee leden van de medezeggenschapsraad hebben zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. (GMR) In deze raad zitten vertegenwoordigers van alle scholen welke onder het schoolbestuur vallen. De GMR  houdt zich vooral bezig met zaken welke op bestuurlijke niveau geregeld moeten worden.

De inspraak van ouders/verzorgers is als volgt geregeld:

1. omdat de ouders/verzorgers lid zijn van de oudervereniging kiezen zij het bestuur van de oudervereniging. Het lidmaatschap vervalt als een gezin geen kinderen meer op school heeft.
2. de ouders/verzorgers kiezen 3 leden in de medezeggenschapsraad. Deze raad heeft het advies en instemmingsrecht ten aanzien van bestuursbesluiten.

De MR van SWBS Pork is per mail bereikbaar op : mr.pork@primenius.nl