Samenwerkingsverband

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben alle scholen van de Stichting Primenius regionale samenwerkingsverbanden gevormd. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Pork is een samenwerkingsbasisschool, dat wil zeggen dat kinderen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden samen komen en ook het personeel denkt en handelt vanuit verschillende levensbeschouwingen. Pork is geen openbare of een christelijke school maar een school met een algemeen bijzondere grondslag.

Een levensbeschouwing is een wijze waarop je tegen het leven aankijkt en wat voor jou het de moeite waard maakt om te leven, de verschillende geloven vallen hier onder maar ook iemand die bewust niet gelooft heeft een vorm van levensbeschouwing.

Binnen ons onderwijs wordt er dan ook relatief veel aandacht besteed aan deze levensbeschouwingen. In de klas is dat vooral het eerste half uurtje van de dag, wat wij dan ook hebben genoemd: levensbeschouwelijke vorming. Vanuit verschillende invalshoeken komen zaken als geloof, vriendschap, trouw, macht, liefde en geluk aan de orde.

De leerkrachten "maken" de school voor een groot deel. We vinden het vanzelfsprekend dat we opvoedkundig en onderwijskundig ons uiterste best doen. We vinden ook dat daar voor onze school een levensbeschouwelijke dimensie bij komt.

Ieder kind zal zijn of haar achtergrond moeten kunnen herkennen maar ook respect moeten kunnen opbrengen voor die van een ander.

Bestuurlijk hebben wij als samenwerkingsschool een goed onderkomen gevonden bij de stichting Primenius.

Financiering extra ondersteuning

De samenwerkingsverbanden ontvangen geld voor extra ondersteuning. Dit wordt verdeeld op basis van de afspraken die in het samenwerkingsverband zijn gemaakt over de scholen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kan het geld zo veel mogelijk worden gebruikt voor ondersteuning op de reguliere school en in de klas. Meer informatie is te verkrijgen op de website van Passend OnderwijsSchoolspecifieke informatie over het samenwerkingsverband is te vinden in onze schoolgids.

Onderwijsondersteuningsteam OOT

Als de basisschool alles heeft gedaan wat binnen haar mogelijkheden ligt, maar zich toch nog zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind, schakelt zij OOT in. Het team van OOT ondersteunt, adviseert en/of begeleidt de basisschool bij hun vragen met betrekking tot de onderwijsbehoefte van de kinderen.

OOT is dienstbaar aan de scholen van de samenwerkingsverbanden katholiek onderwijs Groningen en Drenthe. Het team bestaat uit deskundigen zoals orthopedagogen, psychologisch assistenten en ambulante begeleiders. Dit kan worden uitgebreid met experts op diverse gebieden, zoals hoogbegaafdheid.

Eén keer per maand komt het team van OOT bij elkaar om te overleggen en eventuele nieuwe aanmeldingen te bespreken. Eén lid van OOT wordt aangewezen als contactpersoon voor de basisschool van uw kind. De intern begeleider van de basisschool onderhoudt het contact met het zorgteam en is ook uw contactpersoon. De intern begeleider draagt zorg voor de aan te leveren gegevens van uw zoon of dochter aan het zorgteam.